Úvod

Zabýváme se aktivizací seniorů a při práci často potýkáme s několika problémy. Především jde o nedostatek publikací a praktických materiálů využitelných pro tuto činnost i nedostatečné povědomí o přínosu nenásilné a přirozené aktivizace seniorů mezi širokou veřejností.

Naším cílem je vytváření publikací a aktivizačních materiálů, které jsou určené seniorům žijícím v českém prostředí a které vychází z české kultury a historie. Rády bychom napomohly šíření aktivizačních technik mezi širokou veřejností, zejména mezi rodinnými pečovateli, příbuznými seniorů a dobrovolníky pracujícími se seniory, ale zejména mezi samotnými seniory.

Dobrá mysl je sousloví, které naše aktivity zastřešuje. Naším logem je kvítek připomínající dobromysl, obyčejnou bylinku s neobyčejnými účinky.


Když se narodí kniha

je dobré to oslavit. Takže když spatřila světlo světa naše Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti, bylo jasné, že oslava bude veliká! A byla…

Ve čtvrtek 6. listopadu se hosté sešli v Domově Sue Ryder v pražské Michli. Průvodní slovo obstaral místní ředitel Matěj Lejsal, milý a vtipný řečník, který umí skvěle bouchnout šampaňské… Zpěvem i slovem nás podpořila první z kmotřiček, paní Pavlína Filipovská, a oprávněně sklidila obrovský aplaus. Odborně na nás dohlížela paní Hana Janečková, propagátorka reminiscence a druhá kmotra naší knihy. Třetí „sudičkou“ měla být paní Jiřina Šiklová, ale na poslední chvíli se z vážných pracovních důvodů omluvila, nicméně poslala skvělý dopis, který si můžete přečíst na našich stránkách. Mezi hosty byla i paní Procházková z nadace T. Kuchařové Krása pomoci, která nás podpořila, či paní Škultéty z nakladatelství Portál, které knihu vydalo. Přišla i ředitelka Jistoty domova, z.ú. paní Koudelová, která mluvila o tom, jak knihu využívají terénní pracovníci v jejich organizaci, či klientka domova Sue Ryder paní Fidlerová, která úžasně popsala své zkušenosti s naší knížkou.

Dopoledne uběhlo jako voda. Jsme rádi za to příjemné setkání se všemi přítomnými a za milá přání, která doprovázejí naší knihu do života.


Křest knihy 6.11.2014Pozvánka (pdf 1,2 MB) 

Tisková zpráva (pdf)

Recenze Jiřiny Šiklové (pdf)

Ukázka z knížky (pdf)

Prohlédně te si fotografie ze křtu