Úvod

Zabýváme se aktivizací seniorů a při práci se často potýkáme s několika problémy. Především jde o nedostatek publikací a praktických materiálů využitelných pro tuto činnost, ale i nedostatečné povědomí o přínosu využívání vzpomínek při péči o blízkého seniora. Práce se vzpomínkami posiluje lidskou důstojnost, posiluje identitu, propojuje generace a přináší hezké chvíle plné humoru. Proto i procvičování paměti zasazujeme do témat, která jsou blízká většině dnešních seniorů. Jsou spojena s dobou jejich dětství, mládí i dospělosti. Přejeme si, aby naše publikace byly milou pomůckou pro seniory, jejich rodiny i profesionály.

Dobrá mysl je sousloví, které naše aktivity zastřešuje. Naším logem je kvítek připomínající dobromysl, obyčejnou bylinku s neobyčejnými účinky.

 


Banner Vlastivědná knížkaPozvánka 6.12.2016 (jpg)

Tisková zpráva (pdf)

Prohlédně te si fotografie ze křtu 

Naším posláním je vytvářet interaktivní publikace a materiály pro seniory v různých životních situacích a podmínkách. Propojujeme tvořivou práci se vzpomínkami spolu s procvičováním paměti. Vycházíme z českého prostředí, odvoláváme se na naši kulturu a historii. Za stěžejní považujeme dobu, ve které dnešní senioři prožili dětství, mládí a střední věk. Chceme přispívat k rozvoji mezigeneračních vztahů v rodinách i v celé naší společnosti.